رویه بازگشت کالا

گیرنده: مهران رمضانی
شماره تماس: 09380035921
کدپستی: 1371753139
آدرس:تهران محله حسینی فردوس ، کوچه وحدت دوم، کوچه اول، پلاک: 8.0، سرو، طبقه: 2 ، واحد:3،    (حضور فقط با هماهنگی قبلی)
توجه:پیش از ارسال کالا، حتما با بخش خدمات پس از فروش آتوساکالا هماهنگی های لازم را انجام داده و به هیچ وجه هیچ کالایی را بدون هماهنگی قبلی به فروشگاه ارسال نکنید.

شرایط بازگشت کالا در قوانین و مقررات آتوساکالا مشاهده کنید

بازخوردها